Επωνυμία: ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

 

 

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7091301000

   powered by www.isolpro.gr